Strona główna

Zakres usług

Odbiorcami wycen są osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje finansowe, banki, sądy, komornicy, organy administracji publicznej, urzędy skarbowe, kancelarie prawne, deweloperzy. Głównym terenem działalności jest województwo mazowieckie i łódzkie, w szczególności miasta: Warszawa, Łódź, Skierniewice, Żyrardów, Sochaczew, Rawa Mazowiecka, Grodzisk Mazowiecki. W przypadku wycen nieruchomości o charakterze produkcyjnym, komercyjnym, biurowym, handlowo-usługowym lub dużych zleceń działamy na terenie całego kraju.

Podstawową działalnością jest wycena i szacowanie nieruchomości:

lokali mieszkalnych

lokali użytkowych

lokali i budynków komercyjnych

budynków mieszkalnych

budynków produkcyjnych, handlowo-usługowych

niezabudowanych działek gruntu

nieruchomości rolnych, leśnych, letniskowych

wycena ograniczonych praw rzeczowych

hotele, stacje benzynowe

Oraz wycena maszyn i urządzeń trwale z nieruchomością związanych i wycena przedsiębiorstw.

Wycen nieruchomości dokonuje się dla celów:

sprzedaży, kupna

zabezpieczenia kredytu

ubezpieczenia nieruchomości

sądowo-komorniczych

skarbowo-podatkowych (spadki, darowizny)

wkładów niepieniężnych do spółek,

ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji

wykupu prawa użytkowania wieczystego

ustalenia i aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

wywłaszczeń, odszkodowań i zwrotów

ustanowienia służebności i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie

naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych

innych celów szczególnych

Oferta obejmuje również sporządzanie analiz i ekspertyz rynku, dokonywanie inspekcji nieruchomości, opracowania dotyczące efektywności inwestowania w nieruchomości, określanie wartości dla potrzeb indywidualnego inwestora. Usługi świadczone są również dla klientów zagranicznych.

 

 
 

Justyna Raczkowska

Absolwentka geodezji i kartografii na Akademii Rolniczej w Krakowie, posiada uprawnienia w zakresie wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego nr 5971 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, jest biegłą sądową z zakresu wyceny nieruchomości ustanowioną przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, sprawuje również funkcje biegłej w postepowaniach sądowo-administracyjnych oraz dla potrzeb skarbowo-podatkowych. Wyceny nieruchomości sporządzane w formie operatów szacunkowych akceptowane są przez wszystkie banki w Polsce, jest wpisana na tzw. listę bankową.
Posługuje się językiem angielskim i włoskim, jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.Dzięki ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej klienci mogą mieć poczucie całkowitego bezpieczeństwa w sprawach związanych z naszymi usługami w zakresie wyceny nieruchomości.

Cennik

Naszą zasadą jest kontakt z klientem, dlatego przyjęcie zlecenia następuje zazwyczaj po rozmowie telefonicznej lub przez e-mail. Wynagrodzenie i termin wykonania usługi ustalane są zawsze indywidualnie dla każdego zlecenia. Cena zależna jest od rodzaju nieruchomości, nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego oraz stopnia złożoności wyceny.

Kontakt
 

Biuro Wycen Nieruchomości
Lege Artis
Justyna Raczkowska


Adres:

96-100 Skierniewice,
Zawadzkiego 2b/25

 

Telefon:
602-189-816

 

E-mail:
jiraczkowska@gmail.com

 

NIP
836-173-55-95

 

REGON
360-069-197